[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

25 different matching expressions found:

nevez to call
to designate
to name
to style
to term
nevezett -named
nevezetes famed
notable
noteworthy
remarkable
nevezetesen namely
nevezetesség sight
nevező (törté) denominator
ezt már nevezem! that's something like!
nevezetes események memorabilia
nevezi magát vminek to dub oneself sg
nevén nevezi a dolgot to call a spade a spade
nevezetes cselekmények memorabilia
vminek nevezhető dolog sg of a sort
egy hely nevezetességei lions
nevén nevezi a gyermeket to call a spade a spade
egy vminek nevezhető dolog sg of sorts
parancsnokká nevez ki vkit to place sy in command
megnézi egy hely nevezetességeit to see the lions of a place
megmutatja egy hely nevezetességeit to show the lions of a place

Searching the extension dictionary:

18 different matching expressions found:

nevező denominator
nevezett named
said
nevezéktan nomenclature
úgy nevezik be referred to as
közös nevező common denominator
ezt már nevezem! ah, that's something like!
nevezetes, híres famed
...nak is nevezik a.k.a
also known as
hibásan nevez meg misname
nevezze meg feltételeit name your own terms
nevén nevezi a gyermeket call a spade a spade
konzorcium - A Phare terminológiájában így nevezik az egy-egy tenderre közösen pályázó cégcsoportokat. A csoport egyik tagját a többiek vezetőnek (lead firm) jelölik ki. (PHARE) consortium (PHARE)
figyelemmel kísérés, ellenőrzés - A Phare terminológiában így nevezik információk módszeres beszerzését és dokumentálását pl. a végrehajtott programokról, azok eredményeiről, hatásairól, a programok környezetéről, stb (PHARE) monitoring (PHARE)
Európai Bizottság - Az Európai Unió legfőbb végrehajtó szerve. 17 tagját a nemzeti kormányok nevezik ki, de azoktól függetlenül működnek. A Bizottság gondoskodik, a Miniszterek Tanácsa által kidolgozott politika érvényesítéséről, az alapszerződések előírá European Commission (PHARE)
keretszerződés - A Phare-nál azokat a szerződéseket nevezik így, amelyeket különféle tevékenységekre kötnek, standard, előre rögzített feltételek szerint, egyszerű felkérésre. Főképp szakértők rövid- távú (maximum 4 havi) szerződtetésére szolgál (pl. tanu framework contract (PHARE)
működési részleg - Az Európai Bizottság "1A" Főigazgatóságához tartozó, a közép- és kelet európai országokkal foglalkozó "B" Igazgatóságának több egységét - jelesül a "B3", "B4" és "B5" egységeket - nevezik Phare-körökben "a Részlegek"-nek. Ezek az egység Operational Unit (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!