[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

11 different matching expressions found:

blink csillanás
pillantás
pislogás
villanás
blinkers szemellenző
villogó
to blink csillan
hunyorít
pislog
pislákol
blinkered szemellenzős

Searching the extension dictionary:

5 different matching expressions found:

blinker villogó
blinking villogtatás
front blinker elülső irányjelző
blink the fact that ... szemet huny a tény előtt, hogy ...
szemet huny az előtt, hogy ...

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!