[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

94 different matching expressions found:

to drawl vontatottan mond
vontatottan beszél
to draw in behúz
beszív
bevon
bevált
csökkent
rövidebb lesz (napok)
takarékoskodik
to draw on csalogat
felhúz
hozzányúl (pénzhez)
igénybe vesz
intézményez (váltót)
közeledik (éjszaka)
merít
to draw up előáll
felhúz
felsorakozik
felsorakoztat
megfogalmaz
megáll
odahúz
to draw out beszédre bír
kihúz
kinyújt
kivesz
to draw tea teát leforráz
to draw back elpártol
habozik
visszahúz
visszahúzódik
to draw down behúz
jár vmilyen következménnyel
lehúz
to draw into begördül
bevon
to draw lots sorsot húz
to draw near közeledik
közelít
to drawl out vontatottan mond
vontatottan beszél
to draw a bow nyíllal lő
íjat kifeszít
íjat felajz
to draw aside félrevon
félrehúzódik
széthúz
to draw blood eret vág
vért vesz
vért ont
to draw to sy vonzódik vkihez
to draw water vizet húz
to draw a cork orrvérzést okoz ellenfelének
to draw a line elhatárol
megállapítja a határt
megvonja a határt
to draw across összehúz
to draw breath kifújja magát
lélegzetet vesz
to draw in ink tusrajzot készít
to draw a blank felkopik az álla
nem nyerő számot húz
to draw a cheque csekket kiállít
to draw a bead on megcéloz
to draw a lottery nyerő számot húz
to draw out money pénz kivesz
to draw to an end vége felé jár
végéhez közeledik
to draw a parallel párhuzamost von
párhuzamba állít
párhuzamot von
to draw one's fees tiszteletdíjban részesül
to draw sy's teeth kihúzza vkinek a fogát
to draw to a close véget ér
befejeződik
to draw from nature természet után rajzol
to draw a conclusion levon egy következtetést
to draw the curtains széthúzza a függönyöket
összehúzza a függönyöket
to draw the long bow nagyokat hazudik
nagyokat füllent
nagyít
nagyzol
túloz
hárijánoskodik
elveti a sulykot
túllő a célon
to draw, drew, drawn húz
von
vonszol
rajzol
kihúz
vonz

Searching the extension dictionary:

6 different matching expressions found:

to draw kisorsol
draw to an end vége felé jár
draw to a close véget ér/befejeződik
draw attention to felhívja rá a figyelmet
drawn to the life élethűen ábrázolva
to draw attention felhívja a figyelmet

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!