[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

66 different matching expressions found:

rough brutálisan
csiszolatlan
durva
durva felületű tárgy
durván
egyenetlen
egyenetlen terep
fanyar (bor)
goromba
haragos
hepehupás terep
hevenyészett
hozzávetőleges
huligán
kezdetleges állapot
kényelmetlen
megközelítő
megmunkálatlan
nyers
nyers állapot
nyersen
primitív
primitív körülmények között
repedezett
vagány
viharos
vázlatos
zord
érdes
érdes felületű tárgy
útonálló
to rough nagyol
érdessé tesz
roughhouse balhé
hirig
rough draft első fogalmazvány
piszkozat
rough going göröngyös út
to rough in nagy vonalakban felvázol
vázlatot készít
to rough it kényelmetlenül él
nyomorog
to rough up felborzol
in the rough kidolgozatlanul
nyersen
rough sketch első terv
hevenyészett vázlat
skicc
rough tongue durva beszéd
goromba beszéd
to rough out kinagyol
nagy vonalakban felvázol
vázlatot készít
rough walling terméskőfalazat
rough weather zord idő
rough crossing viharos átkelés
to cut up rough bedühödik
megsértődik
at a rough guess durva becsléssel
hozzávetőleges becsléssel
rough to the feel érdes tapintású
rough translation nyersfordítás
to be rough on sy kemény vkivel szemben
to rough sy up the wrong way felizgat vkit
felidegesít vkit
felborzolja vkinek az idegeit

Searching the extension dictionary:

21 different matching expressions found:

rough kemény, durva, egyenetlen
roughen eldurvul
roughly nagyjából
rough up felizgat/felidegesít
roughing nagyolás
rough out kinagyol
roughness durvaság
érdesség
rough copy fogalmazvány
rough-cast hevenyészett vázlat
rough-hewn csiszolatlan
rough-neck vagány
cut up rough csúnyán kiborul
in the rough kidolgozatlan(ul)
rough sketch skicc vázlat
rough-coated drótszőrű
rough diamind nyers de jószívű
rough-and-ready hevenyészett
a rough crossing viharos átkelés
rough-and-tumble vad/durva
roughly speaking nagyjából

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!