[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

45 different matching expressions found:

általános blanket
current
general
generic
ordinary
overall
public
received
universal
wholesale
általánosít to generalize
to universalize
általánosan universally
általánosság generality
ordinariness
universality
általánosítás generalisation
generalization
universalization
általános taps salvo
általános méreg systemic poison
általános mérnök civil engineer
általános iskola elementary school
grade school
általános előőrs general outpost
általános örökös residuary legatee
általánossá tesz to universalize
általános dicsőítés chorus of praise
általános verekedés free fight
általános választás general election
általános költségek general expenses
általános mozgósítás mobilization orders
merész általánosítás sweeping generalization
általánosan használt vulgar
általános középiskola comprehensive school
általános választójog universal suffrage
általános mérnöki szak civil engineering
általános mérnöki munka civil engineering
általánosító kijelentés sweeping statement
általános érvényűvé tesz to generalize
általános iskolai osztály standard
általános mérnöki tanulmány civil engineering
emberek általánosságban véve people at large
általános mérnöki tanulmányok civil engineering
általános iskola első osztálya first form

Searching the extension dictionary:

44 different matching expressions found:

általános canonical
global
reccived
általánosít generalize
általánosan generally
általános hiba general failure
általános célú general purpose
általánosságban as a general rule
általános orvos g.p. (general practitioner)
general practitioner
gp (general practitioner)
practitioner / general -
általános nézet mindset
általános iskola common school
grade-scool
primary school
általános örökös sole heir
általános formula blanket formula
általános irányzat prevailing tone
általános/elterjedt be current
általános kivizsgálás general checkup
általánosságban szólva generally speaking
elemi/általános iskola primary school
általános memóriatérkép general memory map
általános szabályok (EU) general regulations (EU)
általános kártérítés (EU) general damages (EU)
általános irányelvek (EU) summary guidelines (EU)
általános szabályok (PHARE) general regulations (PHARE)
általános kártérítés (PHARE) general damages (PHARE)
általános forgalmi adó (áfa) value added tax (VAT)
"az az általános nézet, hogy" it is generally believed that
túlzóan általánositó kifejezés sweeping statement
túlzóan általánosító kijelentés sweeping statement
általános egészségügyi vizsgálat physical examination
általános file-kezelő segédprogram peripheral interchange program
áruk általános összegző leírása (EU) general summary description of goods (EU)
áruk általános összegző leírása (PHARE) general summary description of goods (PHARE)
General System of Preferences - általános preferenciarendszer (EU) GSP (EU) (röv)
jó befektetést jelentő tőzsdei tétel, amely általános bizalmat élvez blue-chip
- Az Európai Közösségek sajátos jogrendszerének általánosan használt elnevezése, tkp. közösségi ismeretek (PHARE) acquis communautaire (francia) (PHARE)
General Technical Assistance Facility for the Implementation of the Europe Agreement - általános szakmai segítségnyújtás a Társulási Szerződés végrehajtásához (EU) GTAF (EU) (röv)
műszaki/szakértői segítségnyújtás - A Phare rendszerint a második jelentés szerinti értelemben használja a programok végrehajtásánál igénybevett konzulensek, szakértők tevékenységének általános megjelölésére. (PHARE) technical assistance (T.A.) (PHARE)
Általános Szakmai (szakértői) Segítségnyújtási Konstrukció - Számos kisebb, különféle ágazatokra kiterjedő programot magába foglaló Phare program, amely egy-egy nagyobb, egy szektort érintő program számára készíti elő a talajt. (PHARE) General Technical Assistance Facility (GTAF) (PHARE)
pénzügyi szabályzat - A szabályzat az Európai Unió általános költségvetésének IX. a külső segélynyújtást tartalmazó fejezetére vonatkozik. A Program végrehajtását illető szabályokat és eljárási rendet - különös tekintettel a pályázatok odaítélésére - tart Financial Regulation (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!