[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

69 different matching expressions found:

push döfés
elbocsátás
energia
erőfeszítés
igyekezet
lökés
protekció
szorult helyzet
taszítás
tolás
támadás
válságos pillanat
pushy rámenős
törtető
pusher betoló rúd
betűkilökő kar
csilletoló
fúrómester
kábítószer-kereskedő
tolató
toló
tolóka
törtető ember
push-up fekvőtámasz
pushing rámenős
to push erélyeskedik
feldicsér
hajt
lök
megnyom
nyom
reklámoz
sürget
taszít
tol
törekszik
törtet
pushcart kézi targonca
at a push végszükség esetén
pushchair sport babakocsi
to push by előrenyomul vmi mellett
to push in behatol
belök
benyom
benyomul
betol
to push on hajt
siettet
sürget
to push up felnyom
feltol
to push off elhúzza a csíkot
ellöki a csónakot a parttól
elmegy
eltaszít
eltol
lelép
to push out eltaszít
eltol
gyökeret hajt
kidug
kihajt (rügyet)
kirúg
rügyezik
to push back visszatol
visszalök
visszanyom
to push over felborít
feldönt

Searching the extension dictionary:

31 different matching expressions found:

push lök
lök, (meg)nyom
pusher törtető
pushup fekvőtámasz
push in benyom
push on folytat
push up feltol
fekvőtámasz
push off ellök
eltol, eltaszit
push out kilök
push-off ellökés
push-out kilök
pushover könnyű dolog
bell-push csengőgomb
horn push kürt nyomógomb
push back visszalök
push off! tünj el! (szleng!)
push over feldönt
push-bike bringa
push-cart kézikocsi
push-door tolóajtó
push-pull ellenütemű
pushchair gyermek sportkocsi
pen-pusher firkász
push along továbbmegy
push aside félrelök
push-chair gyer(m)ekkocsi
push around erőszakoskodik
push-button nyomógombos
get the push kirúgják

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!