[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

13 different matching expressions found:

thrust döfés
szúrás
tolás
to thrust döf
lök
szúr
taszít
tol
tolakodik
to parry and thrust véd és visszavág
to thrust sg down sy's throat ráerőszakol vmit vkire
to thrust the chin into the neck kidülleszti a mellét
pöffeszkedik

Searching the extension dictionary:

20 different matching expressions found:

thrust lökés
lök, taszit; szúr, tolakodik
thruster törtető
töltet(nukleáris)
thrust at odavág
thrust away ellök
thrust back belök
thrust into betaszít
cut and thrust szócsata
közelharc
összevissza vagdalkozik
thrust bearing támcsapágy
thrust forward előrelök
the thrust got home a megjegyzés talált
thrust oneself upon ráakaszkodik
thrust back the door belöki az ajtót
thrust one's nose into beleüti az orrát
thrust oneself forward tolakodik
thrust oneself through keresztültolakodik
thrust one's hands into one's pockets zsebre vágja a kezét

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!