[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

51 different matching expressions found:

fly agyafúrt
billegő
egylovas kocsi
fortélyos
gomblyukfedő lebeny
gombolás
hasíték
himba
konflis
légy
slicc
szabályozó kar
sátorlap
flyboy dörzsölt fickó
pilóta
rafinált ember
ravasz ember
flyover felüljáró
may-fly kérész
műlégy
tiszavirág
blow-fly dongó
húslégy
adder-fly szitakötő
fruit-fly bormuslinca
drozofilia
gyümölcslégy
gyümölcsmoly
fly-agaric légyölő galóca
flying jib külső orrvitorla
to fly low meglapul
óvatosan jár el
to let fly dob
elsüt
kilő
kiröppent
kiröpít
megereszt
vet
fly-swatter légycsapó
flying wing csupaszárny-repülőgép
hessian fly hesszeni légy
to fly high magasan repül
magasra tör
nagyra tör
blind flying műszeres repülés
vakrepülés
fly customer dörzsölt fickó
ravasz ember
rafinált ember
flying adder szitakötő

Searching the extension dictionary:

49 different matching expressions found:

fly repül
jó fej
flyer pilóta
szórólap
fly 1. slicc, gombolás (nadrágon); légy
fly at ráförmed
fly in repülőn érkezik
fly to hozzárepül
fly-by porfészek
flying repülő
fly low meglapul
fly off elrepül
let fly kiröpít
saw-fly levéldarázs
blow-fly dongólégy
fire-fly szentjánosbogár
fly high nagyra tör
fly-away könnyelmű
fly-bill röplap
fly-fish műlégy
fly-flap légycsapó
fly-leaf előzéklap
fly-over felüljáró
fly-past légibemutató
flywheel lendkerék
gall-fly gubacsdarázs
fly about ide-oda szálldos
fly wheel lendkerék
fly-blown légyszaros
fly-paper légypapir
fly-sheet röpcédula
fly-speck légyszar
fly-wheel lendkerék
flyweight légsúly
fruit-fly muslica
fly a flag zászlót kitűz
fly a kite sárkányt ereget
fly around sürgölődik
on the fly menet közben
on-the-fly sietve, rohanva
repülés közben
fly the pit feladja a harcot
fly-catcher légyfogó
flying bomb repülőbomba
flying deck repülőfedélzet
flying jump nekifutásos ugrás
flying-boat hidroplán
flying-fish repülőhal
send flying földhöz vág

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!