[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

48 different matching expressions found:

csapat band
bevy
cohort
company
crew
crowd
flock
gang
legion
party
side
team
troop
csapatok troops
csapattiszt company officer
line officer
csapatmunka groupwork
hazai csapat home side
home team
gyenge csapat scratch team
csapatszellem team spirit
rejtőző csapat ambush
csapatkapitány skipper
leányok csapata bevy of maidens
csapatba verődik to jug
csapatgyülekezés trooping
rejtőző csapatok troops in ambush
kivonás (csapaté) withdrawal
dél-afrikai csapat springbok
bekerül a csapatba to make the team
elrejtett csapatok troops in ambush
egészségügyi csapat medical corps
ejtőernyős csapatok paratroops
csapatot összeállít to field
to field a team
csapatszállító hajó troop-ship
trooper
troopship
irreguláris csapatok irregulars
lesben álló csapatok troops in ambush
csapattest parancsnok commanding officer
oxfordi egyetem csapata dark blues
válogatott csapatba bevesz to cap
cambridge-i egyetem csapata light blues
hirtelen összeállított csapat scratch team
bekerül a válogatott csapatba to get one's blue
to win one's blue
to win one's cap

Searching the extension dictionary:

17 different matching expressions found:

csapat squad
csapatjáték team games
csapatmunka team-work
helyi csapat home side
csapatszellem esprit de corps
csapatszállító troop-carrier
troop-ship
trooper
egy csapat lány a bevy of girls
csoport, csapat group
csapatba osztás squadding
csapat, csoport team
csapat (katonai) troop
csapatba szétoszt to squad
biztatja a csapatát cheer for a team
a csapat büszkesége flower of the flock
csapat, falka, sereg flock

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!