[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

10 different matching expressions found:

személyzet crew
personnel
staff
földi személyzet ground crew
személyzeti ebédlő servant's hall
személyzettel ellát to staff
kiszolgáló személyzet attendants
személyzet közös ebédlője servant's hall
személyzeti nappali szoba servant's hall
fölös személyzettel rendelkező overstaffed

Searching the extension dictionary:

2 different matching expressions found:

a személyzethez tartozik he is on the establishment
program- v. projektirányító egység - A program végrehajtása a partnerországok területén az érintett minisztériumoknál, állami hivataloknál és más, érintett intézményeknél létesített programirányító egységek feladata. Az egységek személyzete általában az a Programme/Project Management Unit (PMU) (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!