[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

50 different matching expressions found:

elhelyez to accommodate
to bestow
to fix up
to house
to install
to locate
to lodge
to park
to place
to plant
to post
to seat
to set, set
to settle
to stow
elhelyező placer
elhelyezés accommodation
allocation
allotment
berth
emplacement
location
placement
elhelyezkedés berth
post
elhelyez vkit to fix sy up
elhelyezkedik to seat oneself
ágyban elhelyez to bed
sorban elhelyez to string out
elhelyezett tőke auxiliary capital
invested capital
elhelyezkedés good berth
kamrába elhelyez to hovel
szűkös elhelyezés close quarters
fészerbe elhelyez to hovel
remízbe elhelyezés housing
elhelyez darabokat to inlay
újra elhelyezkedik to resettle to an occupation
garázsba elhelyezés housing
fűtőházba elhelyezés housing
gépszínbe elhelyezés housing
laktanyában elhelyez to barrack
nehezen elhelyezhető to be difficult to place
kényelmesen elhelyez to hive
térközökkel elhelyez to space
to space out
kocsiszínbe elhelyezés housing
lépcsőzetesen elhelyez to step
kényelmesen elhelyezkedik to snug oneself
intézetben való elhelyezés boarding out

Searching the extension dictionary:

17 different matching expressions found:

elhelyez fix-up
locate
situate
elhelyezés accomodation
elhelyezett situated
sorban elhelyez string out
elhelyezés, fekvés location
behelyez, elhelyez place
nehezen elhelyezhető difficult to place
szállodai elhelyezés hotel accomodation
majd (én) elhelyezlek i'll fix you up
elhelyezés, elrendezés setting 2.
elhelyezkedik, található located
elhelyezés, elszállásolás accommodation
accomodation
modulokból álló folyamatosan elhelyezkedő futtatható program task image file
kiszajú konverter (műhold vevőantennában elhelyezett kiszajú keverő egység) low noise converter (LNC)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!