[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

60 different matching expressions found:

less alantasabb
csekélyebb
kevesebb
kevésbé
kisebb
kisebb mértékben
levonva
mínusz
nem annyira
lessee bérlő
haszonélvező
lesser csekélyebb
kevesebb
kisebb
kisebbik
lesson feladat
lecke
szentlecke
tanulság
tanítási óra
the less annál kevésbé
even less még kevesebb
még kevésbé
much less sokkal kevesebb
to lessen csökken
csökkent
fogy
kisebbedik
kisebbít
leszállít
redukál
still less még kevesebb
még kevésbé
home lesson házi feladat
any the less annak ellenére
annak ellenére sem
lesser-known kevéssé ismert
sharp lesson kemény lecke
to grow less kisebbedik
less and less egyre kevesebb
none the less annak ellenére
annak ellenére, hogy
mindazonáltal
object-lesson intő példa
szemléltető óra
szemléltető példa
chemistry lesson kémiaóra
nothing less than nem egyéb mint
nem csekélyebb mint
to hear the lesson kikérdezi a leckét
feleltet
to settle for less megalkuszik a helyzettel
no less person than nem kisebb személy, mint
to read sy a lesson megleckéztet vkit
in less than an hour nem egészen egy óra alatt
less than six months hat hónapnál rövidebb ideig
much less could i go sokkal kevésbé mehetnék én
to teach sy a lesson móresre tanít vkit
more haste less speed lassan járj tovább érsz
to hear a child his lesson kikérdezi a leckét

Searching the extension dictionary:

25 different matching expressions found:

less kisebb, kevesebb
lessen csökkent, enyhít
lecsökken
lesson lecke, tanóra
lessor bérbeadó
grow less kisebbedik
less than kisebb mint
lessening csökkentés; kisebbítés
sub-lessee albérlő
any the less annak ellenére (sem)
home lessons házi feladat
more or less többé-kevésbé
sharp lesson kemény lecke/feladat
draw a lesson levonja a tanulságot
less and less egyre kevésbé
none the less annak ellenére, (hogy)
less expensive kevésbé drága
teach a lesson móresre tanít
hear the lesson kikérdezi a leckét
settle for less kevesebbel is beéri
less / more or - többé kevésbé
nothing less than nem kisebb mint
i could not care less fütyülök rá
let that be a lesson to you szolgáljon ez neked tanulságul
how much less will you take? mennyit hajlandó engedni?

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!