[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

43 different matching expressions found:

berendezés accommodation
apparatus
appointments
arrangement
contrivance
device
equipment
facilities
fitment
fitting
furniture
installation
inventory
machinery
outfit
plant
rig
rigging
set-up
setting-up
setup
suite
tackle
derítő berendezés elutriator
elzáró berendezés interlocking device
kereső berendezés searcher
berendezési tárgyak appointments
fixtures
válogató berendezés picker
lecsapoló berendezés bleeder
kalcináló berendezés calcinator
biztosító berendezés guard
kódmegoldó berendezés decoder
biztonsági berendezés safeguard
aknakereső berendezés trawl
víztelenítő berendezés bleeder
elreteszelő berendezés interlocking device
kocsifékező berendezés retarder
gáztisztító berendezés scrubber
stabilizáló berendezés stabilizer
vízsugárfejtő berendezés monitor
egészségügyi berendezések sanitation
nyilvános hangszóró-berendezés public address system

Searching the extension dictionary:

11 different matching expressions found:

berendezés appliance
berendezés-lista equipment-list
működő berendezés active device
villamos berendezés electrics
kapcsoló berendezés switchgear
hangosító berendezés public-address system
berendezés, felszerelés installation
légfűtő berendezés (növ) air heater (növ)
hi-fi berendezés, zenesarok hi-fi (high-fidelity) set
beszerzési ügynök - Olyan cég, amelyet a Phare szerződő hatóságok különféle szükségletek és berendezések beszerzésének lebonyolításához szerződtetnek. (PHARE) procurement agent (PHARE)
áruszállítói szerződés - A Phare-programok végrehajtásához szükséges árucikkek és berendezések beszerzésénél alkalmazzák. Az áruszállítás gyakran kapcsolódik össze kiegészítő szolgáltatásokkal - pl. szervíz, betanítás - , amelyek a szállítás szerves részé supply contract (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!