[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

36 different matching expressions found:

gear felszerelés
fogaskerék
holmi
készülék
működés
sebességfokozat
szerelés
szerkezet
gears fogaskerék-áttétel
to gear bekapcsol
low gear első sebesség
foot-gear cipő
lábbeli
gearshift sebességváltó
bevel-gear kúpfogaskerekes hajtómű
gear lever sebességváltó
to gear up fokoz
növel
bottom gear első sebesség
landing gear futómű
neutral gear üresjárat
to gear down csökkent
to gear to sg arányosít vmihez
függővé tesz vmitől
igazít vmihez
vmi függvényévé tesz
to shift gear sebességet vált
to change gear sebességet vált
interlocking gear kapcsolószerkezet
kioldószerkezet
mechanikai biztosítószerkezet
to be out of gear ki van kapcsolva
felmondta a szolgálatot
automatic gear-change automata sebváltó
automata sebességváltó
to engage the first gear első sebességbe kapcsol

Searching the extension dictionary:

36 different matching expressions found:

gear sebesség
gearl leány
gearing fogaskerékmű
gear-box sebességváltó
low gear első sebességi fokozat
gear-case sebességváltó
gearshift sebességváltó kar
spur gear fogaskerék
bevel-gear kúpkerekes hajtómű
first gear első sebességi fokozat
gear lever sebváltókar
gear ratio áttételezés
gear wheel fogaskerék
gear-lever sebváltókar
gear-ratio áttételi arány
gear-wheel fogaskerék
shift gear sebességet vált
third gear harmadik sebesség
valve-gear szelepvezérlés
bottom gear első sebességi fokozat
change gear sebességet vált
pinion gear bolygókerék
driving-gear hajtómű
reverse gear hátrameneti fokozat
running gear futómű
friction-gear dörzshajtómű
steering-gear kormánymű
reverse (gear) tolatás
idler gear unit közlőkerékszerkezet (fogaskerekes)
shift the gears sebességet váltani
change the gears sebességet vált
friction-gearing dörzshajtás
automatic gearbox automata sebességváltó
internal gear hub agyváltó
loading gear assy töltőkerékszerkezet
counter-driven gear kihajtó fogaskerék

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!