[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

42 different matching expressions found:

make-up sminkek
szépítőszerek
to make up alkot
elkészít
kiegészít
kifesti magát
kikerekít
kipótol
kitakarít
kitalál
képez
pótol
rendbe rak
rendbe tesz
sminkel
tördel
összecsomagol
összeállít
liquid make-up folyékony púder
alapozó
to make up a bed beágyaz
tiszta ágyat húz
to make up on sy utolér vkit
to make up to sy hízeleg vkinek
közeledik vkihez
udvarol vkinek
to make sy sit up elképeszt vkit
körmére koppint vkinek
to make up for sg kárpótol vmiért
pótol vmit
behoz vmit
to make up leeway hátrányt behoz
mulasztást bepótol
to make up the fire rak a tűzre
to make it up with sy kibékül vkivel
to make up one's mind elhatározza magát
to make a muck up of sg elront vmit
elfuserál vmit
elpuskáz vmit
to make it up to sy for sg kárpótol vkit vmiért
kártalanít vkit vmiért
to make up arrears of work behozza lemaradását a munkában

Searching the extension dictionary:

15 different matching expressions found:

make up kitalál; bepótol; kibékül
make-up smink
make sb upset kiborít, felzaklat
make up a bed megágyaz
make up leeway behozza a késést
to make up for bepótol
make sb wake up felébreszt
make up for sth bepótol vmit; jóvátesz
make up the fire (rá)rak a tűzre
make up a quarrel vitát elsimít
make up your mind döntsd el
upset / make sb - kiborit, felzaklat
make up one's mind elhatározza magát
wake / make sb - up felébreszt
make up / they - a word. egy szó áll össze belőlük.

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!