[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

13 different matching expressions found:

mounted felszerelt
felállított
lovas
ráerősített
traktorra függesztett
side-mounted oldalára szerelt
mounted paper felvont papír
vászonra ragasztott papír
mounted combat lovas ütközet
mounted police lovasrendőrség
mounted orderly lovas hírvivő
lovas küldönc
mounted infantry lovasított gyalogság

Searching the extension dictionary:

4 different matching expressions found:

mounted lovasított
mounted tour lovastúra
silver-mounted ezüstkeretes
high-mounted stop lamp kiegészítő féklámpa

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!