[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

5 different matching expressions found:

szennyező anyagok impurities
kiválasztott anyagok excreta
dombornyomású anyagok embossed fabrics
domborszövésű anyagok embossed fabrics
préselt mintázatú anyagok embossed fabrics

Searching the extension dictionary:

5 different matching expressions found:

anyagok materials
anyagok termodinamikai tulajdonsaga thermophysical properties of matter
a magot bevonó anyagok (drazsírozás) (növ) seed coverings (növ)
European Research in Advanced Materials - új anyagok európai kutatási programja (EU) EURAM (EU) (röv)
program- v. projektengedélyező - "Szabályosan" magát a segélyprogramot illetik a "program" szóval és a programok első fokú alprogramjait a "projekt" szóval. A külföldi és hazai Phar-anyagokban gyakran keveredik a két szó használata. (PHARE) programme/project authorising officer (PAO) (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!