[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

45 different matching expressions found:

megállapít to allocate
to appoint
to ascertain
to assess
to determine
to diagnose
to establish
to find out
to find, found
to fix
to lay down
to name
to quote
to set out
to set, set
to state
to tax
megállapítás establishment
fixation
statement
megállapított set
megállapítások observations
árat megállapít to price
to prise
megállapít vmit to take cognizance of sg
időt megállapít to time
idő-megállapítás timing
előre megállapít to pre-ordain
helyet megállapít to locate
nemiséget megállapít to sex
illetéket megállapít to tariff
létszám megállapítása headcount
útvonal megállapítása routing
megállapítja a határt to draw a line
egyenleget megállapít to strike a balance
vámtarifát megállapít to tariff
azonosságot megállapít to identify
bűnösségét megállapítja to find sy guilty
kölcsönösen megállapított agreed
hitelességét megállapítja to authenticate
hajszálpontosan megállapít to pinpoint
hajó helyének megállapítása reckoning
nemi hovatartozást megállapít to sex
személyazonosság megállapítása identification
nyomban megállapítható hogy vallomása hamis his evidence is false on the face of it

Searching the extension dictionary:

25 different matching expressions found:

megállapít establish
set out
to decide
megállapítás diagnose
diagnostic
finding
megállapított stated
megállapíthatatlan unascertainable
útvonal-megállapítás routing
időpontot megállapít set a date
meghatároz, megállapit determine
megállapit (betegséget) diagnose
"megállapították, hogy" it has been found that
it was established that
megállapított idő(pont) set time
költségek megállapítása taxation of costs
következtetést levon, megállapit conclude 1.
elmond; elmesél; megmutat;megállapit tell , told, told
hibás blokkot megállapitó segédprogram bad block locator
bad task
lefektet, letesz, leszögez, megállapít lay down
kártérítési igény megállapítása (biztosításban) adjustment
apaság megállapítása, gyermektartásra kötelezés affiliation order
ajánlatbontási ülés - Ennek során a kiértékelő bizottság felbontja a beérkezett pályázatokat tartalmazó borítékokat és megállapítja az ajánlatok érvényességét és elfogadhatóságát. (PHARE) tender opening session (PHARE)
ellenőrző és értékelő jelentés - Évente készítik az eltelt időszak eredményeiről. Megállapításait a következő időszak Phare-programjait meghatározó startégiai tervek elkészítésénél hasznosítják. (PHARE) Monitoring & Assessment Report (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!