[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

44 different matching expressions found:

tapasztal to become aware of
to come to know
to discover
to experience
to feel, felt
to find, found
to go through
to learn
to learn, learnt
to meet with
to notice
to observe
to pass through
to perceive
tapasztalt seasoned
sophisticated
versed
veteran
tapasztalat experience
observations
tapasztalati empirical
practical
tapasztalatok observations
tapasztalatlan callow
freshwater
inexperienced
raw
unseasoned
verdant
sokat tapasztalt he has been around a lot
tapasztalt ember old roadster
tapasztalatlanság callowness
newness
rawness
verdancy
tapasztalt vén róka old stager
tapasztalatlan leány ingenue
közvetlen tapasztalat first hand experience
tapasztalatokat gyűjt to see life
tapasztalt öreg színész old trouper
tapasztalattól független transcendent
transcendental
tapasztalt vén róka ebben he is an old hands at it
tapasztalt vén róka vmiben old hand at sg

Searching the extension dictionary:

18 different matching expressions found:

tapasztalt experienced
practised
tapasztalati empiric
tapasztalatlan prentice hand
unfledged
tapasztalati képlet empirical formula
élmény, tapasztalat experience
tapasztalati tanulás experimential learning
(tapasztalt) vén róka an old hand
az a tapasztalat, hogy experience in
sokat tapasztalt/látott he has been around a lot
járatlan, tapasztalatlan unversed
tapasztalt vén róka ő ebben he's an old hand at it
tapasztalatot, tényeket mellőző priori
tényeket, tapasztalatokat követő a posteriori
tapasztalatot, tényeket megelőző a priori
vén bolond (idös, de tapasztalatlan) fool / there's no - like 1.
- A Phare célkitűzéseinek egyik fontos végrehajtási eszköze a szakmai tapasztalatok és a szaktudás elterjesztése, a szakértői ismeretek hatékony felhasználása. (PHARE) know-how (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!