[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

81 different matching expressions found:

roll bankjegyköteg
dülöngélés
filmtekercs
gurítás
göngyöleg
gördítés
gördülés
görgő
henger
himbálódzás
jegyzék
lajstrom
névjegyzék
orsózás (repülőé)
ringás
tekercs
vég (kelme)
zsemlye
rolls hengermű
hengersor
roller görgő
hajcsavaró
henger
hosszú hullám
tekercs
rollick bohó viselkedés
bohóskodás
dáridó
dínomdánom
gondtalan vidámság
kitörő vidámság
mulatság
ugrabugrálás
ugrándozás
vigalom
rolling dimbes-dombos
dörgés
egymást követő
gurulás
guruló
gördülő
hengerlés
himbálódzó
hömpölygő
ringó
to roll becsavar
dörög (ágyú)
dülöngél
felcsavar
felgöngyölít
forog
gurul
gurít
göngyölít
gördít
gördül
görget
hempereg
hengerel
hengerít
himbálódzik
hömpölyög
markecol
pereg (dob)
perget (dobot)
ring
ham roll sonkás zsemle
roll-top redőny
bank-roll bankjegyköteg
vagyon
roll-mops göngyölt hering
rollicker bolondozó
dőzsölő
lumpoló
mulatozó
rollicking jókedvű
könnyelmű
mulatós
vidám
bohém életmód
bohó viselkedés

Searching the extension dictionary:

19 different matching expressions found:

roll zsömle; tekercs
rolled összecsavart
roll by elgurul
roll in begurul
roll on továbbgurul
roll up összecsavar
rollout használatból történő kivonás
leselejtezés
ham roll sonkászsemle
pay-roll bérlista
roll out kigurul
rollable gurítható
rent-roll bérhozam
roll back visszagurít
roll down lehengerel
roll over körbefordul
roll-call névsorolvasás
roll-film tekercsfilm
rolled up összecsavarodott

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!