[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

67 different matching expressions found:

kiáll to endure
to extrude
to jut
to overhang, overhung
to project
to protrude
to stand off
to stand out
to stand, stood
to stick out
to weather
kiállás front
kiállít to display
to draw, drew, drawn
to engross
to exhibit
to expose
to make out
to set out
to write out
kiállító exhibitor
exhibitory
kiállítás exhibition
exposure
getting up
salons
sending-off
setout
show
kiálló fog bucktooth, buckteeth
kiáll vmit to see sg through
kiálló rész overhang
kiálló szeg proud nail
kiálló csonk snag
kiáll vkivel to be a match for sy
bátran kiáll to present an unbroken front
vihart kiáll to weather a storm
kiálló farönk snag
kiálló szikla snag
sorból kiállva out of line
kiáll mellette to stand up for
csekket kiállít to draw a cheque
kiállított tárgy exhibit
kiállítási terem salons
kiállítási darab show-piece
kiállja a próbát to come up to scratch
to pass muster
to pass the test
to stand the proof
to wash
kiállít (iratot) to fill in
to fill out
to fill up
kiáll megküzdeni to take on
kiáll vmi mellett to identify oneself with sg
kiáll vki mellett to stick up for sy
kiállítást rendező exhibitory
kiálló pofacsontok high cheek-bones
kiállítási példány show-piece
kiállít (játékost) to order off
kiálló lapockacsont angel's wing
kiállítás rendezője showman, showmen
kertészeti kiállítás horticultural show
kiálló lapockacsontok angel's wing
kiállja az idő próbáját to withstand the test of time
képzőművészeti kiállítás art exhibition
kiállja az idők próbáját to stand the test of time

Searching the extension dictionary:

21 different matching expressions found:

kiálló protruding
kiallitas issue
kiállítás salon
kiállítóterem exhibition room
kiáll mellette stand up for
számlát kiállít make out a bill
kiállja a próbát come up to scratch
pass the test
kiállta a próbát has stood the proof
okmány kiállítója maker of a document
kiállítási paraván display panel
kiállítási csarnok exhibition hall
kiállított tárgyak exhibits
kiálló polusrészek salient pole pieces
bátran kiáll/elvisel take it
kiállít; bizonyságot tesz exhibit
kiáll (kocsival), kigördül pull out (car)
bemutat; bemutató, kiállitás display
kibocsát, kiállít, megjelentet issue 1.
vki/vmi mellett elkötelezett, kiálló committed to sb/sth
ahol vásárokat, búcsúkat, kiállításokat szoktak tartani fairground

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!