[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

34 different matching expressions found:

tervez to calculate
to design
to draft
to engineer
to frame
to intend
to lay, laid
to meditate
to plan
to project
to propose
to purpose
to scheme
tervező cartoonist
designer
tervezés contemplation
design
scheming
shaping
tervezet design
draft
layout
plan
project
scheme
nőiruha tervező couturier
nőiruha tervezés couture
tervezetet készítő drafter
gazdasági tervezés economic planning
azt tervezik, hogy there's a plan afoot
tervezőként dolgozik to design
tervez vmit megtenni to design to do sg
közgazdasági tervezés economic planning
nem tervezett akaratlan unintended

Searching the extension dictionary:

21 different matching expressions found:

tervez plot
tervező animator
framer
planner
sketcher
tervezet blueprint
explaination
tervezés designing
planning
tervezett proposed
terv; tervez plan
tervezés (EU) design (EU)
tervezés (PHARE) design (PHARE)
adatbázis tervezés database design
ember tervez isten végez man proposes god disposes
vmire gondol,vmit tervez think about
alkalmazás-tervező eszköz application design tool
elrendezés;tervezés;szervezés arrangement
több évre szóló programkészítés - A partnerország középtávú reformtörekvéseit figyelembe vevő programok tervezése. (PHARE) multi-annual programming (PHARE)
finanszírozási javaslat - Tervezet, amelyet a Bizottság véleményezésre bocsájt az irányítási bizottság (Management Committee) elé. Kedvező állásfoglalás esetén a Bizottság finanszírozási döntésének és a partner országgal aláírandó finanszírozási emlékezte financing proposal (PHARE)
keretprogramok - A Phare számos tervezetet dolgozott ki, amelyek többféle tevékenységet egyazon csomagba gyűjtenek, s amelyeket ílymódon a különféle szervezeteknek és egyéneknek gyorsan és hatékonyan lehet továbbítani. Jó példa rá a TEMPUS program. (PHARE framework programmes (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!