[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

66 different matching expressions found:

mass csomó
halom
mise
nagy csomó
rakás
tömeg
massy masszív
masses széles néptömegek
széles tömegek
massage gyúrás
masszázs
masszírozás
masseur gyúró
masszőr
massive masszív
nagy
to mass halmoz
tornyosul
tömegbe verődik
összecsődül
összegyűjt
összegyűl
összehalmoz
összehord
en masse egészében
mind
tömegben
tömegesen
tömegestől
low mass csendes mise
massacre mészárlás
vérfürdő
öldöklés
masseuse masszőz
high mass nagymise
ünnepi mise
énekes mise
massively masszívan
black mass gyászmise
sátánista fekete mise
great mass fő rész
többség
zöm
mass media tömegtájékoztatási eszközök
tömegkommunikációs eszközök
to massage gyúr
masszíroz
atomic mass atomtömeg
massiveness masszívság
súlyosság
tömörség
to massacre halomra öl
lemészárol
mészárol
to say mass misét mond
mass meeting tömeggyűlés
to hear mass misét hallgat
mass murderer tömeggyilkos
to go to mass misére megy
mass hypnotism tömeghipnózis
mass psychosis tömegpszichózis
to attend mass misét hallgat
mass production tömegtermelés
year's-end mass szilveszteri istentisztelet
szilveszteri ájtatosság
to go to hear mass misére megy

Searching the extension dictionary:

15 different matching expressions found:

massage masszázs, gyúrás
mass flow tömegáram
massgrave tömegsír
mass grave tömegsír
the masses a széles néptömegek
serve at mass ministrálni
massallocation automatikus költségfelosztás
media / mass - tömegtájékoztatási eszközök
mass flow meter tömegáramlás-mérő
mass spectrometry tőmegkspektrometria
mass storage device nagy háttértároló
mass-selection (növ) tömegkiválogatás (növ)
mass-produced article tömegcikk
assist the priest at mass ministrálni
make the responses at mass ministrálni

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!