[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

94 different matching expressions found:

wing ajtószárny
csoport
füles csavar
hombár oldalsó része
hordfelület
irányzat
kar
keresztfurat
kerékdob feletti fedélzetrész
klikk
oldal
oldalszárny
oldaltér
oldalépület
pilótajelvény
páncélöv mögötti folyosó
repülés
repülőosztály
szárny
szárnyas csavar
szárnybőr
szélső (futballban)
sárhányó
sárvédő
toldaléképület
vágóél
ágytartó szárny
állítható fényrekesz
épületszárny
érdekcsoport
wings kasszék
kulisszák
könyökvédő ujjak
színfalak
winged gyors
magas röptű
megsebesített
megszárnyazott
szárnyaló
szárnyas
szárnyú
winger futballszélső
szélső
to wing elküld
feltollaz
gyorsan száll
gyorsan visz
halálos sebet ejt
megszárnyaz (madarat)
röpít
röpül
szeli a levegőt
száll
szálldos
szárnnyal ellát
szárnyal
szárnyat ad
szárnyával érint
szélnek ereszt
wing-nut szárnyas anya
szárnyas anyacsavar
wing-rib hátszínszelet
wingless szárnyatlan
wingspan fesztávolság
szárnyszélesség
wing area szárnyfelület
wing load szárnyterhelés
wing-beat szárnycsapás
wing-case szárnyfedél
wing-flap csűrőlap
fékszárny
segédszárny
wing-game szárnyas vad
wing-span fesztávolság
szárnyszélesség
eagle wing saslengés
right wing jobboldal (politikai)
jobbszárny (politikai)
wing-chair füles karosszék
wing-screw fülescsavar
flying wing csupaszárny-repülőgép
wing halves szélsőfedezet
wing-spread fesztávolság
szárnyszélesség
winged game apróvad
szárnyas vad
angel's wing kiálló lapockacsont
kiálló lapockacsontok
in the wings a színfalak mögött
a színfalak mögé
a kulisszák mögött
a kulisszák mögé
to be winged karján megsebesül
to take wing elrepül

Searching the extension dictionary:

6 different matching expressions found:

take wing szárnyra kel
the wings kulisszák
delta-wing deltaszárny(ú)
right-wing jobboldal
swept-wing deltaszárnyú
swing wing állítható szárny

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!