[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

16 different matching expressions found:

to run off elfut
elszökik
gyorsan leír
kienged
kifolyat
kinyom
lehúz (xeroxon)
nyom
teljesen elad
to be run off lefut
to run for office közhivatalt próbál szerezni
to run off with sg meglép vkivel
to run off with sy megszöktet vkit
megszökik vkivel
to run off one's leg lejárja a lábát
to run sy off his feet alaposan megjárat vkit

Searching the extension dictionary:

6 different matching expressions found:

run off elfut
elsodor, ledönt
elszalad; kifolyat
run-off túlfolyás
második forduló
run off sth gyorsan végez vmivel

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!