[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

59 different matching expressions found:

csökkent to abate
to ax
to axe
to bate
to curtail
to cut back
to cut down
to cut, cut
to deflate
to depress
to derogate
to detract
to diminish
to draw in
to ease down
to gear down
to lessen
to lower
to narrow
to pare down
to pull in
to put down
to reduce
to release
to send down
to sink, sank, sunk
to slack
to slacken
to step down
to subdue
to taper
to temper
to tone down
csökkentő derogatory
disincentive
csökkentés abatement
allowance
curtailment
cut
cutback
cutting
derogation
diminution
mitigation
reduction
nem csökkent unabated
csökkent vmit to put the lid on sg
alaptőke-csökkentés depletion
csökkentett fejadag short rations
sebességet csökkent to decelerate
csökkenti kiadásait to pare down one's expenses
csökkenti költségeit to pare down one's expenses
csökkenti sebességét to slacken the pace
csökkenti a feszültséget to ease the tension
csökkenti erőfeszítéseit to relax in one's efforts
csökkentett fejadagokra fog to put on ration
to put on short ration
fővitorla felületét csökkenti to scandalize the mainsail
robbanékonyságot csökkentő adalék stabilizer

Searching the extension dictionary:

27 different matching expressions found:

csökkent bate
bring down
changege down
decrease
reduce
reduces
retrench
csökkentő reducing
csökkentés decrementing
retrenchment
csökkentett diminished
reduced
csökkenthető reducible
csökkent/könnyít ease down
csökkent, enyhít lessen
csökkentett árak reduced prices
csökken; csökkent decrease
csökkent, visszafog cut down on
csökkentett fejadag short ration
csökkentés; kisebbítés lessening
csökkentés,takarékosság retrenchment
csökkenti a feszültséget ease the tension
csökkenti/levágja/kivágja cut down on
csökkentés; árleszállitás reduction
csökkentett utasításkészletű (processzor) risc
(gazdaságban) csökkent, mérsékel nyereséget ált. erase
előtorzítás (eljárás a nemlinearitás okozta hatások csökkentésére) predistortion

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!