[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

25 different matching expressions found:

leap akadály
fedeztetés
fedezés
meghágás
rétegeltolódás
szökkenés
ugrás
ugróakadály
to leap szökell
ugrat
ugrik
átugrik
leapfrog bakugrás
leap year szökőév
leap-frog bakugrás
salmon leap lazaclépcső
running leap ugrás nekifutásból
to leap, leapt átugrik
to take a leap rászánja magát vmire
ugrik egyet
leap in the dark sötétbe ugrás
by leaps and bounds rohamosan
ugrásszerűen
look before you leap ne ugorj a vaksötétbe
gondold meg először a dolgot

Searching the extension dictionary:

8 different matching expressions found:

leap ugrás; ugrásszerű haladás
take a leap ugrik egyet
leap for joy majd kiugrik a bőréből örömében
to leap onstage felmegy a színpadra
a leap in the dark sötétbe ugrás
a great leap forward nagy előrelépés
look before you leap "először gondolkodj, aztán cselekedj"
his heart gave a leap megdobbant a szíve

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!