[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

29 different matching expressions found:

event esemény
eset
sportesemény
versenyszám
eventful eseménydús
eventual végleges
végső
eventually végső fokon
végül
végül is
field events dobó- és ugrószámok
in the event végül is
non-eventful eseménytelen
to eventuate bekövetkezik
előadja magát
előfordul
eredményez vmit
megtörténik
valóra válik
vezet vmire
végződik
at all events bármi történjék is
mindenesetre
social events társadalmi események
to eventuate in sg végződik vmiben
it is quite an event eseményszámba megy
event of great significance nagy jelentőségű esemény
he adverted briefly to the events röviden utalt az eseményekre
röviden kitért az eseményekre

Searching the extension dictionary:

17 different matching expressions found:

event 1. esemény; eset, történés
event 2. verseny(szám)
eventide este
eventless eseménytelen
event flag eseményjelző
eventually végül (is)
egyszer majd, valamikor a jövőben
eventuality eshetőség
junior event ifjúsági versenyszám
men's events férfi számok
track events futószámok (atlétika)
current events aktuális esmények
equestrian events lovaglás
subsequent events az ezt követő események
track and field events "futó-, ugró- és dobószámok"
track-and-field events atlétika
to lead an eventful life eseménydús életet él

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!