[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

76 different matching expressions found:

light ablaknyílás
csillogó
elegáns
enyhe
finom
fény
fényforrás
gyenge
halvány
jelentéktelen
jól megvilágított
könnyed
könnyedén
könnyelmű
könnyen
könnyű
lámpa
láng
léha
megvilágítás
nem hangsúlyos
ragyogó
szelíd
szőke
sápadt
tapintatos
tiszta
tűz
világos
világosság
üresen
lights világítás
lighter öngyújtó
lightly felszínesen
fürgén
könnyedén
könnyelműen
könnyen
lighting gyújtás
meggyújtás
megvilágítás
világítás
to light begyújt
felszáll
gyújt
kiderül
kivilágosodik
leszáll (lóról)
meggyullad
meggyújt
megvilágít
rászáll
világít
fog light ködlámpa
lightness finomság
gyengeség
jelentéktelenség
könnyedség
könnyelműség
léhaság
tapintat
lightning villámlás
red light veszélyjelzés
vészfény
vörös fény
vörös lámpa
light bulb villanykörte
light year fényév
lighthouse világítótorony
lights out lámpaoltás
neon light neonfény
rear light hátsó lámpa
stop light stoplámpa
tail light hátsó lámpa
to lighten enyhül
very light világítórakéta

Searching the extension dictionary:

24 different matching expressions found:

light fény, világítás; világos; könnyű
lights lámpák
lightly enyhén, kicsikét
light up kivilágít
light(s) villany
lighting közvilágitás
lightish világos
arc-light ívfény
gas-light gázlámpa
get light virrad, világos lesz
light pen fényceruza
light sun fényceruza
lightning villám
villám, villámlás
lights up bekapcsolni
lightsome könnyed
lightwood gyújtós
camp light kempinglámpa
fog lights ködlámpa
light meal könnyű étkezés
lightening villám
lime-light rivaldafény
pipe-light fidibusz
roof-light tetővilágítás

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!