[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

76 different matching expressions found:

low alacsony
alacsonyan
alacsonyrendű
alantas
aljas
alsó
alsóbbrendű
csekély
csendes
erőtlen
gyenge
gyengén
halk
halkan
kis
közönséges
lehangolt
mély
mély hangon
mélyen
rossz
rosszkedvű
tehénbőgés
lower alacsonyabb
alsó
lowly alacsony
alázatos
alázatosan
egyszerű
egyszerűen
mély
mélyen fekvő
szerény
szerényen
to low bőg (tehén)
low-key halkra fogott
visszafogott
lowbrow nem intelligens
nem kifinomult ízlésű
lowlife csavargó
csöves
low beam tompított fény
low blow övön aluli ütés
low gear első sebesség
low mass csendes mise
low neck mély kivágás
low tide alacsony vízállás
apály
to lower csökken
csökkent
kisebbít
lebocsát
leenged
leereszt
lehalkít
lesüllyeszt
megaláz
mélyít
süllyed
low birth alacsony származás
low dress mélyen kivágott ruha
low fever hőemelkedés
kis láz
low pulse gyenge érverés
gyenge pulzus
low water alacsony vízállás
apály
low woman közönséges nő
low-lived laza erkölcsű
rossz életű
lower arm alkar
lower jaw alsó állkapocs
lower lid alsó szemhéj
lowercase kisbetű
nyomtatott kisbetű
szedőszekrény alsó része

Searching the extension dictionary:

24 different matching expressions found:

by low olcsón
lowely csinos
lowest legalsó
lowing tehénbőgés
fly low meglapul
lay low lealacsonyít
lie low lapul
lowbrow nyárspolgár
lowland alföld
lowness aljasság
run low fogytán van
kimerül, végét járja
feed low sovány koszton él
feel low lehangolt
low beam tompított fényszóró
low gear első sebességi fokozat
low-born alacsony származású
low-bred modortalan
low-down aljas
lowering komor
play low kicsiben játszik
low speed kis sebesség
low-grade silány
low-level alacsony szintű

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!