[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

92 different matching expressions found:

slack bágyadt
ernyedt
erőtlen
gondatlan
gyenge
lanyha
lassan
laza
laza rész
lomhán
lötyögő rész
pangás
pangó
petyhüdt
széntörmelék
slacks hosszúnadrág
nadrág
pantalló
slacker lazsáló
lógós
to slack kiereszkedik
csillapodik
csökken
csökkent
elernyed
enyhít
gyengít
gyengül
hanyag lesz
hígít
kiereszt
késleltet
lassul
lassít
lazul
lazán lóg
lazít
meglazít
olt (meszet)
pang
tágul
tágít
slackness ernyedtség
lazaság
pangás
slack lime kalciumhidroxid
mésztej
oltott mész
slackening tágulás
to slacken csillapul
csökkent
csökken
elernyed
enyhít
gyengít
gyengül
hanyag lesz
hígít (meszet)
kiereszt
kiereszkedik
késleltet
lassul
lassít
lazul
lazán lóg
lazít
meglazít
olt (meszet)
pang
tágul
tágít
to slack up lefékez
lelassít
slack season holtszezon
slacked lime kalciumhidroxid
mésztej
oltott mész
to slack off csökken
lanyhul
lazít
to feel slack agyonvertnek érzi magát
to hang slack belóg
nincs meghúzva
stretch slacks lasztex nadrág
tapered slacks csöves nadrág
bicikli nadrág
to slack about lazsál
lopja a napot
business is slack gyengén megy az üzlet
pang az üzlet
to slacken the pace lelassítja lépteit
meglassítja lépteit

Searching the extension dictionary:

8 different matching expressions found:

slacks melegítő alsó
slacken meglazít
slack up lelassít
slack off lazít
slackening lazulás
slack about lopja a napot
slack market lanyha üzlet(menet)
stretch slacks sztreccsnadrág

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!