[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

97 different matching expressions found:

white becsületes
céltábla szélső köre
feddhetetlen
fehér
fehér emberre jellemző
fehér ember
fehér fajú
fehér fajú ember
fehér festék
fehér hajú
fehér izzásig hevített
fehér ruhájú
fehér ruha
fehér színű
fehér szín
fehér öltözet
fehér-
fehérbe öltözött
fehérizzó hő
fehérizzó
fehérruhás
fehérség
fehéráru
fehérítőszer
halvány
kommunistaellenes
konzervatív
korrekt
mellétalálat
mázatlan porcelán
nem kommunista
polírozatlan
szeplőtlen
színtelen
sápadt
tiszta
tiszta fehér állatfajta
tisztességes
világos
világos sakkfigura
ártalmatlan
ártatlan
áttetsző
ősz
üresen maradt
whites fehér flanellnadrág
fehérfolyás
nullásliszt
porcelánnadrág
to white fehérré tesz
fehérré válik
fehérít
kifehérít
kimeszel
megfehéredik
megőszül
meszel
tisztára mos
üresen hagy sort
off white piszkosfehér
to whiten elfehéredik
fehéredik
fehérít
kifehéredik
kimeszel
meszel
white ant termesz
white fir gyenge minőségű fenyőfa
kolorádófenyő
óriásfenyő
white lie füllentés
ártatlan hazugság
white man derék ember
fehér ember
fehér fajú ember
hűséges ember
lojális ember
white oak fehértölgy
white tar naftalin
white tie fehér nyakkendő
frakk
white war gazdasági háború
whitebait apróhal
whitewash meszelés
mész
szerecsenmosdatás
dead white fakó fehér
fénytelen fehér
matt fehér
poor white mezőgazdasági proletár
white bear jegesmedve
white coal villamos energia vízerőműből
vízi energia
white flag fehér zászló
megadást jelentő fehér zászló
white heat fehér izzás
mész

Searching the extension dictionary:

3 different matching expressions found:

egg white tjásfehérje
egg-white tojásfehérje
off-white piszkosfehér

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!