[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

86 different matching expressions found:

harc battle
bout
contention
fight
fray
set-to
strife
struggle
harci martial
harcsa catfish
great cat-fish
sheatfish
harcos combatant
fighter
militant
warrior
harcol to battle
to contend
to contest
to dispute
to fight, fought
to fray
to struggle
to war
harcias bellicose
combative
manful
martial
pugnacious
to be game
warlike
harcoló militant
harcász tactician
harcrend formation
harcállás battle position
harcvonal fighting line
front
harctéren in the field
harcképes operational
ádáz harc pitched battle
harciasan pugnaciously
harcászat tactics
harckocsi tank
heves harc battle royal
harcias nő brimstone
harciasság combativeness
militancy
pugnaciousness
pugnacity
harclépcső echelon
véres harc red battle
harcászati tactical
harcfeladat battle task
harc-előőrs combat outpost
nem harcoló non-combatant
öreg harcos old campaigner
harci mezben accoutred
harckiképzés battle drill
harci szekér chariot
harcban álló engaged
harcképesség fight
öldöklő harc red battle
harcba száll to take the field
idegek harca war of nerves
indián harcos brave
harcálláspont command post
harcra készen in arms
vérengző harc red battle
színlelt harc sham battle
harcol vkivel to battle
úszó harckocsi aquatic tank
harcban vkivel at feud with sy
harc figyelése battle rading
harcfelderítés battle reconnaissance
gerilla-harcos bushwhacker
első harcvonal high echelon
polgárjogi harc civil rights movement
bozótban harcol to bushwhack
vadonban harcol to bushwhack
élenjáró harcos vanguard fighter
harcra kifestés warpaint
nagyszabású harc battle royal
a harc sűrűjében in the thick of the fray
feladja a harcot to give up the struggle
könnyű harckocsi whippet
elkeseredett harc pitched battle

Searching the extension dictionary:

14 different matching expressions found:

harcos campaigner
harcol militate
harcoló fighting
figthing
harcolt fought
harc; csata battle
harcparancs operation order
harci egység combat unit
harcba száll take the field
harcias ember bantam
harcra készen on the war-path
küzdelem, harc struggle
harcoló állomány fighting strength
feladja a harcot fly the pit

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!