[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

12 different matching expressions found:

to put back akadályoz
elutasít
késleltet
megtagad
visszatesz
visszavet
visszaigazít
visszatér
to put sy's back up feldühít vkit
feldühösít vkit
to put the clock back visszaállítja az órát
to put one's back into it nekigyürkőzik

Searching the extension dictionary:

One matching expression found:

to put it on the back burner félretenni, elhalasztani

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!