[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

16 different matching expressions found:

conflict ellentét
ellentmondás
konfliktus
viszály
összetűzés
összeütközés
conflicting egymásnak ellentmondó
ellentétes
ellenkező
ellentmondó
to conflict ellenkezik
ellentmondásba kerül
összeütközik
ütközik
class conflict osztályellentét
to conflict with ellenkezik

Searching the extension dictionary:

4 different matching expressions found:

conflict of interest érdekellentét
összeférhetetlenség
conflict of interest (PHARE) érdekellentét, összeférhetetlenség (PHARE)
employee conflict of interest összeférhetetlenség

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!