[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

32 different matching expressions found:

to pare beszélez
farag
gyalul
hántol
körülnyes
körülnyír
körülvág
lefarag
legyalul
lehámoz
leélez
meghámoz
megnyes
megnyír
nyes
nyír
vág
to pare off késsel levág
késsel lenyír
késsel lenyes
késsel lefarag
to pare away késsel levág
késsel lenyír
késsel lenyes
késsel lefarag
to pare down csökkent
lefarag
to pare a field gyepet felszed
to pare potatoes burgonyát hámoz
krumplit hámoz
to pare down one's expenses csökkenti költségeit
csökkenti kiadásait

Searching the extension dictionary:

No matching expressions found.


Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!