[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

10 different matching expressions found:

értesítés advice
information
intimation
message
notice
értesítés szerint as per advice
feladási értesítés advice note
letter of advice
előzetes értesítés warning
jóváírási értesítés credit note

Searching the extension dictionary:

5 different matching expressions found:

értesítés notification
prompt-note
további értesítésig until further notice
módosításról szóló értesítés (EU) modification notice (EU)
módosításról szóló értesítés (PHARE) modification notice (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!