[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

88 different matching expressions found:

bar akadály
bárpult
büfé
csík (egyenruhán)
fémrúd
gát
italbolt
keresztfa
kocsma
korlát
rúd
sorompó
sáv (egyenruhán)
söntés
taktus
tárgyalóterem korlátja
törvényszék
vádlottak padja
zátony
ütem
barb horgas vég
szakáll (nyílhegyé)
tollrost
bard bárd
dalnok
kelta bárd
költő
lantos
lópáncél
lóvért
szalonnaszelet
énekmondó
bare csupasz
kopár
meztelen
üres
bark bárka
kéreg
ugatás
barm élesztő
barn szénapajta
bars rács
barge bárka
másodcsónak
uszály
úszó csónakház
barmy dilis
ütődött
baron báró
at bar bíróság előtt
barbed bajuszos
szálkás
barber borbély
férfi fodrász
bardic bárd-
kelta költészetre vonatkozó
wales-i költészetre vonatkozó
barely alig
hiányosan
szűkösen
éppen csak
éppen hogy
barfly bár-törzsvendég
kocsmatöltelék
bargee dereglyés
uszálykormányos
barley árpa
barman csapos
barrel csörlődob
henger
hordó
hüvely
puskacső
barren kopár
meddő
sivár
terméketlen
érdektelen
értéktelen
eredménytelen
haszontalan
hálátlan
nélkülöző
pusztaság
puszta
terméketlen vidék
barrow sírdomb
talicska

Searching the extension dictionary:

12 different matching expressions found:

bar bár; akadály
becsületvesztő
talponálló
apák boltja
korcsma
barb szakáll
bard bárd (dalnok)
bare mezítelen
puszta
bark fakéreg
ugat
barn csűr

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!