[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

59 különböző kifejezést találtam:

csoport bevy (Javítás)
clump (Javítás)
cluster (Javítás)
colony (Javítás)
company (Javítás)
gang (Javítás)
group (Javítás)
knot (Javítás)
number (Javítás)
party (Javítás)
platoon (Javítás)
rating (Javítás)
section (Javítás)
set (Javítás)
team (Javítás)
troop (Javítás)
wing (Javítás)
csoportos grouped (Javítás)
csoportkép tableau (Javítás)
csoportozat grouping (Javítás)
csoportosít to aggregate (Javítás)
to group (Javítás)
to sort (Javítás)
csoportosul to aggregate (Javítás)
to band (Javítás)
to band together (Javítás)
to bunch (Javítás)
to cluster (Javítás)
to flock (Javítás)
to gather (Javítás)
to group (Javítás)
to hang about (Javítás)
to hang around (Javítás)
to jug (Javítás)
to troop (Javítás)
ötös csoport quintuplet (Javítás)
csoportmunka teamwork (Javítás)
csoportosulás alignment (Javítás)
csoportosítás alignment (Javítás)
grouping (Javítás)
csoportvezető foreman (Javítás)
gang boss (Javítás)
csoportonként in groups (Javítás)
csoportterápia group therapy (Javítás)
csoportosított grouped (Javítás)
csoportba gyűjt to cluster (Javítás)
csoportos utazás guided tour (Javítás)
csoportba beoszt to bring under (Javítás)
csoportokra oszt to compartmentalize (Javítás)
csoportosítatlan ungrouped (Javítás)
csoportosan ültet to clump (Javítás)
csoportokba sorol to compartmentalize (Javítás)
nem csoportosított ungrouped (Javítás)
érdekvédelmi csoport lobby (Javítás)
csoportokba rendezett grouped (Javítás)
csoportosan kivándorol to hive off (Javítás)
francia partizán csoport maquis (Javítás)
vmilyen csoportba tartozik to fall under (Javítás)
tanulók szintezett csoportja stream (Javítás)

Keresés a kibővített szótárban :

28 különböző kifejezést találtam:

csoport squad (Javítás)
csoportok clusters (Javítás)
csoportosul flock together (Javítás)
csoporttárs groupmate (Javítás)
csoport, csapat group (Javítás)
csapat, csoport team (Javítás)
nyaláb-csoportok cluster-groupings (Javítás)
csoportos utazás group travel (Javítás)
csoportos útlevél group passport (Javítás)
magyar decus csoport hungarian local user group (Javítás)
felhasználói csoport users' group (Javítás)
csoportmunka szoftver groupware (Javítás)
tanácsadói csoport (EU) consultancy/advisory team (EU) (Javítás)
csoportmunka alkalmazás groupware (Javítás)
csoportosít (embereket) to squad (Javítás)
tartozik vmely csoportba fall under (Javítás)
csoportosítás (embereké) squadding (Javítás)
triász, hármas (csoport) triad (Javítás)
csoportkép; drámai helyzet tableau (Javítás)
csoport befolyása az egyénre peer pressure (Javítás)
csoportnyomás, -befolyásolás peer pressure (Javítás)
érdekvédelmi csoport (lobby) pressure group (Javítás)
hasonló érdeklődésű emberek csoportja coven (Javítás)
vezet (vmilyen csoportot, ellenzéket) spearhead (Javítás)
kilences csoport (embereké, azonos dolgoké) ennead (Javítás)
tanácsadói és konzultációs csoportok - A szakismeretek átadásának a Phare segélyprogramoknál alkalmazott egyik leggyakoribb formája (PHARE) advisory and consultancy teams (PHARE) (Javítás)
konzorcium - A Phare terminológiájában így nevezik az egy-egy tenderre közösen pályázó cégcsoportokat. A csoport egyik tagját a többiek vezetőnek (lead firm) jelölik ki. (PHARE) consortium (PHARE) (Javítás)
decentralizált végrehajtási rendszer - A Phare programok azon csoportja, amelyek végrehajtását a Bizottság felhatalmazásával és jóváhagyásával - a partnerország felelős szervezetei irányítják. (PHARE) Decentralised Implementation System (DIS) (PHARE) (Javítás)

Javítás ki