[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

17 különböző kifejezést találtam:

speech beszéd
felszólalás
free speech szólásszabadság
free-speech szólásszabadság
speech marks idézőjel
to speechify dikciózik
szónokol
keynote speech vitaindító előadás
farewell speech búcsúbeszéd
reported speech függő beszéd
scant of speech szűkszavú
freedom of speech szólásszabadság
liberty of speech szólásszabadság
to report a speech beszédről beszámol
readiness of speech szóbőség
impediment in speech beszédhiba
i'm almost speechless nem is tudom, mit mondjak

Keresés a kibővített szótárban :

28 különböző kifejezést találtam:

speech beszél
speechify szónokol
set speech előre elkészített beszéd
speech-day tanévzáró ünnepély
speechless szótlan
hate speech gyűlöletkeltő beszéd
speech area nyelvterület
plain speech őszinte/nyílt beszéd
speech habit nyelvszokás
speech sound beszédhang
speech-sound beszédhangok
direct speech egyenes beszéd
fair speeches szép szavak
maiden speech szűzbeszéd
make a speech beszédet tart
speech defect beszédhiba
speech-making szónoklás
part of speech beszédrész
speech pattern beszédfordulat
indirect speech függő beszéd
parts of speech szófajok
speech disorder beszédzavar
deliver a speech beszédet mond
figure of speech szólásmondás
in rustic speech népnyelven
speech therapist logopédus
flowers of speech szóvirágok
speech / deliver a - beszédet mond

Hibás fordítást vagy gépelési hibát talált a szótárban? Kérjük, jelezze a hibát a szótár szerkesztőinek a kiválasztott szócikkre kattintva a jobb egérbillentyűvel, majd a "Javítás..." menüpontot kiválasztva. Ha ez nem működne (pl. mert régebbi böngészője van, vagy nincsen engedélyezve a JavaScript), akkor kérjük, kattintson ide, hogy javítási üzemmódba kapcsoljon! Előre is köszönjük, hogy segítenek a szótár jobbátételében!