[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

61 különböző kifejezést találtam:

befejez to accomplish
to carry through
to clear off
to close
to complete
to conclude
to end
to finish
to finish off
to get through
to knock off
to perfect
to polish off
to round
to round off
to sign off
befejező finishing
befejezés accomplishment
close
completion
conclusion
end
ending
finale
finish
finishing
perfection
termination
windup
befejezett complete
finished
finite
befejeződés ending
termination
befejezted? have you finished it?
befejeződik to close
to come to an end
to conclude
to draw to a close
to end
to finish
to get out
to terminate
to wind up
befejezetlen imperfect
inchoate
incomplete
befejező rész end
befejezett tény fait accompli
befejezett jövő future perfect
befejezetlenség imperfection
befejezett múlt past perfect
befejez (vitát) to wind up
befejezett jelen present perfect
befejezi az evést to eat up
befejezett jövő idő future perfect
vminek befejeztével on completion of sg
vmit befejező dolog terminal
befejezés előtt áll to be near completion
befejezetlenül hagy to leave undone
befejezéséhez közeledik to be in course of completion

Keresés a kibővített szótárban :

39 különböző kifejezést találtam:

befejez conclude
finish
put through
sign off
terminates
befejező terminating
terminator
befejezés final
befejezett ended
terminated
befejezésül in conclusion
befejezhető terminable
befejez vmit be through with sth
through / be - with sth
befejezetlen unaccomplished
uncompleted
unfinished
befejez, bevégez finish off
befejeződési cím terminate address
tárgyalást befejez talk / wind up -s
befejez, elfogyaszt finish up
befejezetlen maradt it was left unfinished
befejezi az iskolát leave school
school / leave -
befejezetlenül hagy leave undone
véget ér/befejeződik come to an end
draw to a close
program befejez(őd)és terminate program
a másolás befejeződött copy complete
vég, befejezés; befejez end
befejez/eltávolít/meglóg clear off
következtetés; befejezés conclusion
befejezett jelen (igeidö) perfect / present -
befejez; elrendez, elintéz conclude 2.
befejez, elvégez (iskolát) graduate
rövidre fog/hirtelen befejez cut short
program indítás és befejezés program startup & exit
befejez, teljesít, elvégez vmit get through with sth
a kötegelt parancs befejeződjön terminate batch job

Hibás fordítást vagy gépelési hibát talált a szótárban? Kérjük, jelezze a hibát a szótár szerkesztőinek a kiválasztott szócikkre kattintva a jobb egérbillentyűvel, majd a "Javítás..." menüpontot kiválasztva. Ha ez nem működne (pl. mert régebbi böngészője van, vagy nincsen engedélyezve a JavaScript), akkor kérjük, kattintson ide, hogy javítási üzemmódba kapcsoljon! Előre is köszönjük, hogy segítenek a szótár jobbátételében!