[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

71 különböző kifejezést találtam:

választ to choose, chose, chosen
to cull
to elect
to embrace
to opt
to take, took, taken
választó elector
választás alternative
choice
election
option
választék assortment
choice
range
selection
választói electoral
választók electorate
grassroots
választott elect
választási elective
electoral
választófal bulkhead
választékos chaste
neat
ornate
választójog elective franchise
franchise
suffrage
választható eligible
választójel hyphen
választott nép chosen people
választópolgár constituent
választékosság elegance
neatness
választhatóság eligibility
választott bíró arbiter
arbitrator
választókerület borough
constituency
election district
electorate
franchise
ward
választék (haj) part
parting
titkos választás ballot
választójogot ad to enfranchise
választófejedelem elector
választó impulzus strobe
lemezekre választ to laminate
tagadó választ ad to return a negative
középutat választ to take a middle course
szíve választottja beloved
választékos modorú courtly
választási kampány electioneering
választásokat kiír to call elections
taggá választ vkit to elect sy a member
rosszul választott unlucky
választások kiírása declaration of elections
választási agitáció electioneering
helyesen választott felicitous
általános választás general election
képviselő-választás parliamentary election
szabadon választható elective
optional
választásra jogosult elective
választófejedelemség electorate
választói névjegyzék poll
register of voters
választási eredmények election returns
általános választójog universal suffrage

Keresés a kibővített szótárban :

29 különböző kifejezést találtam:

választ choose , chose , chosen
opt
választó voter
választás selection
választék variety
választ ad furnish an answer
választani to toggle (between stg)
(ki)választ choose
select
választékos literary usage
választottam chose
választékosan elaborately
szed; választ pick
választ belőle make one's choise
választókerület boro'
nem választható ineligible
(ki)választ(ás) select
sürgeti a választ fress for an answer
választási csalás gerrymander
tagadó választ ad return a negative
középutat választ take a middle course
ha választani kell for choise
megválaszt, választ elect
nincs más választás hobson's choice
választás; választék choice
nincs más választása have no choise
választékosan beszél mince one's words
választási lehetöség option
választási eredmények polls

Hibás fordítást vagy gépelési hibát talált a szótárban? Kérjük, jelezze a hibát a szótár szerkesztőinek a kiválasztott szócikkre kattintva a jobb egérbillentyűvel, majd a "Javítás..." menüpontot kiválasztva. Ha ez nem működne (pl. mert régebbi böngészője van, vagy nincsen engedélyezve a JavaScript), akkor kérjük, kattintson ide, hogy javítási üzemmódba kapcsoljon! Előre is köszönjük, hogy segítenek a szótár jobbátételében!