[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

83 különböző kifejezést találtam:

loose
erkölcstelen
feslett
könnyelmű
laza
lötyögő
pontatlan
tág
zavaros
ömlesztett
összefüggéstelen
billegő
elszabadult
felszabadult
ingó
kivehető
különálló
lebegő
megereszkedett
megerősítetlen
meglazult
mozgatható
mozgó
mértéktelen
nem pontos
nem összefüggő
ritka
szabad
széteső
természetben szabadon előforduló
ömlesztett állapotú
to loose elold
elsüt (fegyvert)
felold
kibont
kiold
meglazul
megold
loose end meg nem erősített vége vminek
loose ice úszójég
to loosen felbomlik
kibomlik
kibont
kitágul
meghajt (hasat)
meglazul
meglazít
loose ball gyenge labda
gyenge ütés
szabad labda
loose cash aprópénz
loose fish kicsapongó ember
lump
züllött ember
loose game tervszerűtlen játék
loose leaf különálló lap
loose milk kannatej
kimért tej
loose part pótalkatrész
különálló alkatrész
tartalék alkatrész
loose play tervszerűtlen játék
loose soil laza talaj
porhanyós talaj
loose soot szálló korom
loose cargo ömlesztett rakomány
loose cough slejmos köhögés
jól oldódó köhögés
szakadozó köhögés
loose cover védőhuzat
loose earth laza föld
porhanyós föld
loose funds le nem kötött pénzkészlet
le nem kötött tőke
loose piece lejáró rész
leváló rész
loose tooth meglazult fog
mozgó fog
loose wheel laza felerősítésű kerék
szabadon futó kerék
loose answer körülbelüli válasz
pontatlan válasz
loose bowels könnyű székelés

Keresés a kibővített szótárban :

17 különböző kifejezést találtam:

loose bő (szabású)
loosen meglazít
loosely pontatlanul
lazán
get loose kibomlik
loose-box istállóbox
loosen up bemelegít
looseness lazaság
cast loose szabadjára enged
come loose meglazul
loose ends elvarratlan szál (átv.)
loose life feslett életmód
loose milk kannás tej
loose-leaf cserélhetőlapú album
break loose elszabadul
loose cough slejmes köhögés
loose liver dorbézoló ember

Hibás fordítást vagy gépelési hibát talált a szótárban? Kérjük, jelezze a hibát a szótár szerkesztőinek a kiválasztott szócikkre kattintva a jobb egérbillentyűvel, majd a "Javítás..." menüpontot kiválasztva. Ha ez nem működne (pl. mert régebbi böngészője van, vagy nincsen engedélyezve a JavaScript), akkor kérjük, kattintson ide, hogy javítási üzemmódba kapcsoljon! Előre is köszönjük, hogy segítenek a szótár jobbátételében!