[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

20 different matching expressions found:

scuttle csapóajtó
fedélzeti lejáró
futólépés
menekülés
sietős járás
szenesvödör
to scuttle elsüllyeszt
megfúr
to scuttle off elfut
elmenekül
elsiet
elszalad
hűtlenül elhagy
bunker scuttles szenelőnyílás
fedeles nyílás
to scuttle away elfut
elsiet
elszalad
elmenekül
hűtlenül elhagy

Searching the extension dictionary:

5 different matching expressions found:

scuttle tetőablak
scuttle off elmenekül
scuttlebutt mendemonda
coal-scuttle szenesvödör
scuttle away elszalad

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!