[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

29 different matching expressions found:

effusive dagályos
effúziós
kitörő
kiömléses
ömlengő
kifolyásos
kitódulásos
kiáradó
nyíltszívű
szenvelgő
túláradó
vulkanikus
érzelmeit túlságosan kimutató
áradozó
effusively terjengősen
áradozva
ömlengve
effusiveness kiömlés
túláradó érzés
ömlengősség
effusive rock kiömléses kőzet
vulkanikus kőzet
effusive pleurisy izzadmányos mellhártyagyulladás
effusive compliments áradozó bókok
to thank sy effusively kitörő hálával köszön meg vkinek vmit
to be effusive in one's thanks azt sem tudja hova legyen a nagy hálálkodásban
se vége se hossza a hálálkodásának
to be effusive in one's gratitude azt sem tudja hova legyen a nagy hálálkodásban
se vége se hossza a hálálkodásának

Searching the extension dictionary:

No matching expressions found.


Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!