[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

49 different matching expressions found:

company csapat
csoport
hajólegénység
legénység
század
színtársulat
társaság
társulat
vállalat
low company rossz társaság
accompanying kísérő
vele járó
have company vendégei vannak
to accompany kísér
kísérő jelensége vminek
vele jár
velejárója vminek
bearer company egészségügyi század
sebesültszállító század
livery company londoni céh
parent company anyavállalat
anyaintézet
központi üzlet
public company részvénytársaság
company officer csapattiszt
company commander századparancsnok
subsidiary company leányvállalat
theatrical company színtársulat
to be good company jó társalgó
to keep sy company együtt van vkivel
szórakoztat vkit
elkísér vkit
vele megy
joint-stock company részvénytársaság
to get one's company századossá lép elő
to keep good company jó társaságba jár
to shun evil company kerüli a rossz társaságot
to get into bad company rossz társaságba keveredik
to keep company with sy együtt jár vkivel
to part company with sy elválik vkitől
elbúcsúzik vkitől
present company excepted a jelenlevők kivételével
limited liability company korlátolt felelősségű társaság
to see very little company keveset jár társaságba
our company numbered twenty húszan voltunk
to hold shares in a company részvényese egy vállalatnak
to cast a chill over a company lehűti a hangulatot
lehűti a kedélyeket
preliminary expenses of a company társaság alapítási költségei

Searching the extension dictionary:

26 different matching expressions found:

company társaság; vállalat
accompany kísér
vkivel tart
elkisér
accompanying kapcsolatban levő
tour company utazási iroda
public company közhasznú társaság (kht.)
be good company jó társalgó
express company szállítóvállalat
keep sb company nem hagy magára vkit
limited company korlátolt felelősségű társaság
private company zártkörű társaság
trading company (kül)kereskedelmi vállalat
offshore company adóparadicsomban működő (fantom)cég
training company menetszázad
insurance company biztosító társaság
keep good company jó társaságba jár
they have company vendégeik vannak
construction company építkezési vállalat
get into bad company rossz társaságba keveredik
incorporated company részvénytársaság
see very little company keveset jár társaságba
cast a chill upon a company lehűti a kedélyeket
make one's bow to the company elköszön a társaságtól
Public Limited Company (PLC.) Részvénytársaság
quality certification company vizsgáló és tanúsító cég

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!