[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

15 different matching expressions found:

composition betűszedés
beállítottság
elrendezés
fogalmazás
kompozíció
megfogalmazás
szerzemény
zeneszerzés
zenemű
összeállítás
összetétel
decomposition bomlás
decomposition product bomlástermék
composition of capital tőke összetétele
organic composition of capital tőke szerves összetétele

Searching the extension dictionary:

3 different matching expressions found:

decomposition felbomlás
felbontás
enter into a composition with sy egyezségre lép valakivel

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!