[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

67 different matching expressions found:

upset duzzasztott
felborulás
felfordulás
feltöltés
feltörés szénben
gyengélkedés
izgalom
légösszekötő feltörés
tömörített
zömített
set-up berendezés
bunda
elrendezés
felépítés
rendszer
szerkezet
tartás
testalkat
testtartás
összeállítás
to upset duzzaszt
felborul
felborít
feldönt
felfordul
felfordít
felizgat
kihoz a sodrából
megbuktat
megdönt
meghiúsít
megzavar
torlaszt
tömörít
zömít
to set up alapít
cikket kiszed
elindít
elkezd
ellát
emel
felsegít
felszerel
felállít
felépít
helyrehoz
létesít
megkezd
megsegít
szervez
állít
to set upon hozzáfog
rátámad
ráuszít
to set up as kiadja magát vminek
önálló üzletet nyit
to set up shop boltot nyit
to be set upon sg fáj a foga vmire
to be well set up jó alakú
jó felépítésű
to set sg upright felegyenesít vmit
függőlegesre állít vmit
to set up a clamour nagy lármát csap
to set up for oneself önállósítja magát
önálló üzletet nyit
to set up in business önállósítja magát
önálló üzletet nyit

Searching the extension dictionary:

18 different matching expressions found:

upset nyugtalan; nyugtalanit
set up felszerel
set-up felállás
set upon hozzáfog
upset sb kiborit, felzaklat
set up 1. létre hoz, megalapit
set up 2. felállit (csúcsot)
upset price kikiáltási ár
mental upset lelki zavar
make sb upset kiborít, felzaklat
be well set up jó alakú
be easily upset könnyen kiborul
set up a clamour nagy lármát csap
apple-cart up set keresztülhúzza a számítását
upset / make sb - kiborit, felzaklat
set up for oneself önállósítja magát
set up in business üzletet nyit
she was very much upset nagyon izgatott volt

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!