[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

21 different matching expressions found:

to frame alkot
bekeretez
formál
hamisan megvádol
hamisan meggyanúsít
keretbe foglal
keretez
képez
készít
megalkot
megszerkeszt
szerkeszt
tervez
összeállít
to frame up hamisan megvádol
hamisan meggyanúsít
to frame well jól fejlődik
to horn the frame hajóbordázatot hajótőkének megfelelő szögbe állít
to frame sg into sg alakít vmit vmihez
illeszt vmit vmihez
idomít vmit vmihez

Searching the extension dictionary:

2 different matching expressions found:

to frame up összeállít
to frame into hozzáalakít

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!