[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

2 different matching expressions found:

enterprise vállalkozás
vállalat

Searching the extension dictionary:

8 different matching expressions found:

enterprise vállalkozás; vállalkozó kedv,szellem
interenterprise vállalatközi
small enterprise kisvállalkozás
launch out on an enterprise vállalkozásba kezd
local enterprise agency (EU) helyi vállalkozásfejlesztési hatóság (EU)
enterprise restructuring (EU) vállalati szerkezetátalakítás (EU)
enterprise restructuring (PHARE) vállalati szerkezetátalakítás (PHARE)
local enterprise agency (LEA) (PHARE) helyi vállalkozásfejlesztési hivatal/központ - Magyarországon az Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány koordinálásával működő helyi szervezetek. (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!